DEJAH THORIS #2 CVR B ROUX 2 [D. E.]
DEJAH THORIS #2 CVR B ROUX  2  [D. E.]DEJAH THORIS #2 CVR B ROUX 2 [D. E.]
[D. E.] SKU: 72513026276 02021
COMIC - Price: $3.99